Řekneme si vše o výzvě k zaplacení dluhu. Dáme vám také odkaz na stažení vzorové výzvy k zaplacení dluhu.

K čemu slouží výzva k zaplacení dluhu ?

Výzva k zaplacení dluhu slouží k tomu, aby jsme upozornily našeho dlužníka, že má uhradit svůj dluh. Slouží to jako určitý druh upomínky. Výzva k zaplacení dluhu vám zabere opravdu jen pár minut a může pomoci k tomu, že dluh dlužníka bude opravdu uhrazen a za to to stojí.

Co by měl být obsaženo ve výzvě k zaplacení dluhu ?

Výzva k zaplacení dluhu obsahuje na začátku informace o dlužnikovi. Uvedou se veškeré informace k půjččce a také infromace o tom, jakým způsobem má dlužník dluh uhradit. Můžete také obsahovat informaci o tom, jak budete dále postupovat, pokud vám dluh nezaplatí. Na závěr napište informace o vás. Přijdete aktuální datum a podpis.

Výzva k zaplacení dluhu vzor ke stažení zdarma

Výzva k zaplacení dluhu vzor je k dispozici například zde!. Je to ve formátu .rtf. Můžete tedy výzvu ještě doladit a upravit. Poté si jí vytisknete na tiskárně. Poté jí ještě doplníte ručně a můžete jí doporučeným dopisem odeslat vašemu dlužníkovi.