Státní dluh

Státní dluh ČR se postupem času stále zvyšuje a zvyšuje. Na splácení dřívějších půjček si bereme zase další půjčky. Nedochází k žádnému splácení, pouze si bereme další a další půjčky. Státní dluh České republiky je tak stále vyšší a vyšší. Dozvíte se také jaký je aktuální státní dluh ČR.

Státní dluh ČR: stále stoupá

Státní dluh ČR zatím není tak vysoký vzhledem k HDP, ale tempo zadlužování je opravdu vysoké. A pokud se nepodaří snížit postupně deficity, tak to s námi nemusí dopadnout vůbec dobře. Na státních dluzích se podílely všechny politické strany, které působily ve vládách. Často každá strana tvrdí, že za to může ta druhá strana. Za náš velký státní dluh může především korupce, která okrádá všechny občany ČR o jejich peníze.

Vývoj státního dluhu České republiky

Pojďme si říci, jakým způsobem se postupně vyvíjel státní dluh České republiky. V roce 1998 byl státní dluh Česka pouze ve výši 198 miliard. Od této doby je však státní dluh stále vyšší a vyšší. Každý rok dochází k nárustu státní dluhu. My totiž žádné dluhy nesplácíme. Na splácení starých půjček si vždy vezmeme nové půjčky (známé vytlákání klínu klínem). V roce 2000 byl státní dluh již ve výši 289 miliard. V roce 2004 byl už celých 593 miliard Kč. V roce 2007 už to bylo 892 miliard. A v roce 2010 už byl státní dluh ČR v hrozivé výši 1400 miliard Českých korun. A každým rokem se státní dluh České republiky neustále zvětšuje.

Aktuální výše státního dluhu České republiky