!!! 3 Nejlepší TOP půjčky na českém trhu:

 

ZAPLO půjčka - doporučuje Láďa Hruška (znáte z TV!):

 

CREDITON půjčka - půjčí (skoro) každému!

 

Půjčka 7 - peníze do 15 minut na Vašem účtu!!

 

Osobní bankrot

Jaké existují formy mimosoudního oddlužení ?
 
 • oddlužení bez zástavy
 • oddlužení se zástavou
 • oddlužení formou hypotéky
 • oddlužení formou půjčky (úvěru)
Co je mimosoudní oddlužení?

Mimosoudní oddlužení je forma řešení závazků klienta, který nezvládá splácet své dluhy, avšak nemůže nebo nechce podat návrh na vyhlášení osobního bankrotu. Důvodů, proč dlužník nechce nebo nemůže podat návrh na vyhlášení osobního bankrotu může být hned několik.
 

Oddlužení pak provádí formou jednání s:
 
 • věřiteli
 • vamáhacími agenturami
 • exekutory
 • případně dalšími fyzickými i právnickými osobami

s cílem dohodnout pro vás výši splátek na pro vás přijatelné úrovni tak, aby jste byli schopni splácet postupně své závazky a nehrozily vám např. exekuce na váš majetek, bankovní účty nebo plat. Dlužník potom splácí své závazky prostřednictvím této společnosti.


Důvody, pro které nemusí být pro dlužníka příznivé k vyhlášení osobního bankrotu.
 
 • má nízký prokazatelný příjem a jeho nezabavitelná částka by nestačila na pokrytí nějméně 30% všech dluhů během pětiletého splácení
 • dluhy vznikly z podnikání. V tomto případě Insolvenční zákon neumožňuje vyhlášení osobního bankrotu, ale připouští pouze konkurz
 • nezabavitelná částka ze mzdy dlužníka je tak nízká, že by nestačila k pokrytí jeho životních potřeb. Nezbavitelná částka je určována především výší mzdy, osobním stavem (ženatý, rozvedený, svobodný) a počtem nezaopatřených dětí

Osobní bankrot

Osobní bankrot (bankrot fyzických osob) se lidově nazývá institut soudního oddlužení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb. O úpadku a způsobech jeho řešení – insolvenční zákon.

Osobní bankrot – soudní oddlužení fyzické osoby

Důrazně se distancujeme se od nekalých praktik některých tzv. “oddlužovacích firem a center”, která nemají potřebnou odbornost a nehájí zájmy dlužníka – klienta. Tyto oddlužovací firmy a centra si nechají za své služby platit předem a někdy mívají ve smlouvách s klienty skryté poplatky. Služby těchto parazitujících firem mají ve skutečnosti velmi nízkou úspěšnost při vyřizování žádosti o osobní bankrot. O poplatek tak jejich klienti mohou přijít, stejně tak i o vyhlídku na úspěšné oddlužení.

Proto našim klientům nabízíme níže uvedené záruky!

Nabízíme jedinečné podmínky a záruky pro naše klienty!

 • Při soudním oddlužení spolupracujeme s klienty po celou dobu insolvenčního řízení. Klienti se o nás mohou opřít po celou dobu trvání insolvenčního řízení až do úspěšného a finálního schválení oddlužení a tuto skutečnost má zaručenou ve smlouvě.
 • Ručíme klientům vrácením naší odměny v případě, že by soud oddlužení neschválil. Klient má tak jistotu, že jednáme poctivě, v jeho zájmu a sdělujeme pravdivé informace.
 • Příznivé ceny. Náš rozsah služeb v porovnání s nabízenými cenami je zcela bezkonkurenční. Žádné zálohy, žádné skryté poplatky, ale jedna kompletní jasně stanovená cena. Pro jednu fyzickou osobu 5.900,-Kč až 9.900,-Kč (dle složitosti případu). Pro manželský pár 10.900,-Kč až 13.900,-Kč. Nabízíme možnost úhrady ve splátkách a přesnou cenu klient ví samozřejmě vždy předem.
 • Díky našim zkušenostem a odborným znalostem si můžeme dovolit ručit klientovi za přípravu a zpracování insolvenčního návrhu jak po právní stránce, tak po stránce administrativní do výše celé naší odměny.
 • Transparentní podmínky. Před žadateli nic neskrýváme, nenutíme je k podpisu smlouvy pod tlakem ani ke studiu několikastránkových smluvních podmínek. Žadateli předkládáme (popř. zasíláme poštou, nebo emailem) smlouvu o spolupráci s dostatečným předstihem, aby mohl vše v klidu projít a popř. s někým konzultovat.
 • Vždy kontrolujeme a případně napadáme neoprávněné požadavky věřitelů.

Osobní bankrot pomáhá předluženým občanům a jejich rodinám obnovit své hospodaření. Dlužník dostává možnost vyřešit přebujelé dluhy a alespoň zčásti uhradit věřitelům jejich pohledávky.

Co Vám osobní bankrot přinese?

 • Budete pod ochranou soudu před všemi věřiteli.
 • Nebudou na Vás moci vymahači ani exekutoři.
 • Až 70% Vašich dluhů Vám může být reálně soudem odpuštěno.
 • Získáte jeden splátkový kalendář na 5 let s nižší splátkou, než kterou platíte dnes.
 • Úroky ani penalizace z vašich dluhů už nebudou narůstat.
 • Už vůbec nebudete muset komunikovat se svými věřiteli, vymahači ani exekutory.
 • Přebujelé a neoprávněně navýšené závazky lze úspěšně napadnout a snížit na zákonnou hranici.
 • Jediná reálná možnost, jak se zbavit dluhů jednou provždy.

Osobní bankrot pod dohledem advokáta

Nabízíme našim klientům také možnost předat celé řízení o povolení oddlužení na některého z našich advokátů. Tento postup doporučujeme pouze u velmi komplikovaných případů, popř. u případů, kde se jedná o vysoká majetková plnění (řešení majetkových poměrů v řádu milionů Kč).

Osobní bankrot znamená zastavení exekuce

Osobní bankrot má pro dlužníka jednu obrovskou výhodu. V okamžiku, kdy soud schválí dlužníkův úpadek, získává dlužník soudní ochranu před věřiteli, vymahači i exekutory! Osobní bankrot tak znamená ochranu před útoky věřitelů včetně zastavení exekuce.

Soudní oddlužení Vás zbaví vymahačů i exekutorů. Navíc se zastaví nárůst úroků, sankčních úroků, pokut a jiných penalizací. Závazky již neporostou!

Podmínky soudního oddlužení

Soud osobní bankrot povolí v případě, že uhradíte minimálně 30 % svých dluhů. Insolvenční zákon umožňuje odpustit dlužníkovi až 70 % všech dluhů – a předpokladem tohoto odpustku je právě soudní oddlužení, tedy osobní bankrot.

Důležité je samozřejmě i precizní zpracování insolvenčního návrhu pro soudní oddlužení. Insolvenční návrh s formálními nedostatky soud odmítne. Proto se žadatelé o osobní bankrot rádi svěřují nám. S námi mají jistotu skvěle odvedené práce, za kterou ručíme.

 

Insolvenční řízení s OsobníBankrto.eu – výhody a záruky

OsobniBankrto.eu nabízí právní pomoc v insolvenčním řízení.

Při řešení insolvence fyzických osob (osobní bankrot / bankrot fyzické osoby) se klientovi věnujeme po celou dobu trvání insolvenčního řízení. To nebývá zvykem – většina firem i advokátních kanceláří klientovi pouze zpracuje insolvenční návrh a pak jej “v tom nechá plavat”. Popř. požadují za další konzultace další platby.

O nás se můžete opřít po celé insolvenční řízení až do úspěšného schválení oddlužení.

Osobní bankrot odborně

Díky našim zkušenostem a znalostem, jsme schopni ručit (zavazujeme se klientovi ve smlouvě) za zpracování insolvenčního návrhu po právní stránce i po stránce administrativní do výše celé naší odměny. Klient tak nic neriskuje a má jistotu naší maximální otevřenosti a odbornosti.

Osobní bankrot snadno  a levně

Rozsah služeb je vhledem k ceně bezkonkurenční. Nabídne Vám někdo lepší podmínky? Řekněte nám o tom.

Osobní bankrot – zábrany

Dlužník – žadatel  nesmí aktivně podnikat.

Osobní bankrot a trestní rejstřík

Soud nepovolí osobní bankrot osobám, které mají v trestním rejstříku záznam pro trestný čin majetkové či hospodářské povahy (pět let zpětně od zahájení řízení).

Osobní bankrot a nepoctivý záměr dlužníka

Pokud by se – třeba i zpětně – zjistilo, že se žadatel o osobní bankrot při žádosti choval nepoctivě, rozhodnutí soudu o oddlužení se zruší. Na nepoctivý záměr dlužníka je proto třeba dávat pozor!

Podobný osud by také potkal dlužníka, který by byl ve 3 letech po úspěšném splnění soudního oddlužení odsouzen pro úmyslný trestný čin vztahující se k oddlužení.

Komplexní řešení oddlužení

Nabízíme i další právní, administrativní a finanční služby pro dlužníky. Nabízíme komplexních řešení v obtížných finančních situacích.

Neváhejte se na nás obrátit – svého specialistu na osobní bankrot, zastavení exekuce a oddlužení!

 

Diskuze o Osobním bankrot – oddlužení

Radka says:

Dobrý den, chci se zeptat, mám dluhy na půjčkách a nějakých kartách a ráda bych požádala o oddlužení a myslím že tady nebude problém jelikož mám dostatečný příjem, ale také jsem si pujčila peníze od soukromé osoby, na základě smlouvy se směnkou na částku 150.000. A tato osoba ted na mne tlačí nejvíce se splácením s tím že ji oddlužení nezajímá. Mohu do těchto svých dluhů u soudu zahrnout i tento dluhamusí to dotyčná osoba respektovat ? děkuji za ospověd ,,,

 

INS partner says:

Dobrý den,

jakýkoli věřitel musí respektovat insolvenční řízení, ať už právnická či fyzická osoba (§ 406 Insolvenčního zákona)

Zákon č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (Insolvenční zákon)

§5 Zásady insolvenčního řízení
d) věřitelé jsou povinni zdržet se jednání, směřujícího k uspokojení jejich pohledávek mimo insolvenční řízení.

§109 Účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení
(1) Se zahájením insolvenčního řízení se spojují tyto účinky:
a) pohledávky a jiná práva týkající se majetkové podstaty nemohou být uplatněny žalobou, lze-li je uplatnit přihláškou,
b) právo na uspokojení ze zajištění, které se týká majetku ve vlastnictví dlužníka nebo majetku náležejícího do majetkové podstaty, lze uplatnit a nově nabýt jen za podmínek stanovených tímto zákonem, to platí i pro zřízení soudcovského zástavního práva na nemovitostech, které bylo navrženo po zahájení insolvenčního řízení,
c) výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit, nelze jej však provést.
(4) Účinky zahájení insolvenčního řízení nastávají okamžikem zveřejnění vyhlášky, kterou se oznamuje zahájení insolvenčního řízení, v insolvenčním rejstříku.

§406 Rozhodnutí o schválení oddlužení
(1) Neshledá-li insolvenční soud důvody k vydání rozhodnutí podle § 405 (důvody pro zamítnutí oddlužení), insolvenční soud oddlužení schválí. Schválením oddlužení jsou vázáni jak dlužník, tak věřitelé, včetně věřitelů, kteří s oddlužením nesouhlasili nebo o něm nehlasovali.

 

 

Jiří says:

Dobrý den chtel bych se zeptat jestly se vstahuje nová amnestie i na nás co už jsme v insolvenci(platíme 4 roky)děkuji za odpověď

 

INS partner says:

Dobrý den, zmiňovaná amnestie se týká pouze trestných činů. Na Vás a Vaše insolvenční řízení se současná amnestie prezidenta republiky nevztahuje.

 

Lukáš says:

Dobrý den, když si zažádám o osobní bankrot a za těch 5 let splatím co musím, jak to bude potom? To už mi v budoucnu nikdo nic nepůjčí? Budu neustále a natrvalo v registru dlužníků? Předem děkuji za odpověď

 

INS partner says:

Dobrý den,

vzhledem k tomu, v jakém stavu je v ČR exekuční vymáhání, tak osobní bankrot je pro dlužníky v drtivé většině případů jediným možným prostředkem, jak se svých závazků zbavit (8 z 10 dlužníků na tomto postupu navíc vydělá nemalé peníze).

Výmaz z registrů bohužel není okamžitý, ale z insolvenčního rejstříku je dlužník odstraněn po uplynutí pětileté lhůty od nabytí právní moci usnesení o úspěšném ukončení oddlužení (získáte i potvrzení o bezdlužnosti). Z bankovních registrů byste měl být odstraněn do čtyř let po úhradě svých závazků, nicméně tyto registry jsou vedeny soukromými osobami, tudíž v těchto registrech můžete být pro potřeby bankovního a nebankovního sektoru zanesen navždy (i když oficiálně budete nedohledatelný).

 

Lukáš says:

Dobrý den, mockrát Vám děkuji za informace, velmi jste mi pomohli

 

eva says:

dobry den muj byvalí manžel je v insolvenci jednu z jeho pujček ručim i já. Urokama exekučně to vyjelo na 600 000 kč. Mužu i já podat insolvenci když mám jenom duchod.
Předem děkuji za odpověd

 

INS partner says:

Dobrý den, v případě že je Váš oficiální příjem nedostačující, lze potřebný příjem prokázat insolvenčnímu soudu formou darovací smlouvy. Vše se odvíjí podle počtu Vašich vyživovacích povinností a výše Vašeho čistého měsíčního příjmu (důchod). Dle Vašeho dotazu nelze přesně odpovědět, potřebovali bychom více informací. Zanechte nám tel. kontakt a vhodný termín, kdy bychom se s Vámi mohli tel. spojit (po – pá od 8:00 do 18:00). Některý z našich kolegů by Vás v uvedenou dobu kontaktoval, prošli byste společně Vaši situaci a poté bychom Vám již byli schopni podat přesné informace a propočty, nebo doporučit a popř. i pomoci realizovat vhodné řešení.

 

Adriana S. says:

Dobrý den.
Manžel je již druhým rokem v insolvenci-splátkový kalendář.Já mám exekuci srážkou ze mzdy.Od Nového roku prý budou dluhy manželů společné můžou tedy manželovi ještě strhávat ze mzdy moje dluhy když je manžel v insolvenci?
Předem děkuji.

 

INS partner - Bc. Daniel Wimmer says:

Dobrý den, při zpracovávání insolvenčního návrhu Vašeho manžela, Vám nebo jemu nebylo sděleno, že i závazky spadají do společného jmění manželů (byly-li nabyty za trvání manželství) a v tomto případě se musíte soudního oddlužení účastnit také? Na Vašeho manžela nebude moci žádný z věřitelů, protože je již pod ochranou soud. Nicméně pokud Váš manžel v insolvenčním řízení neuhradí 100% hodnoty svých závazků, tak zbývající dlužné částky, i když budou Vašemu manželovi odpuštěny, budou moci věřitelé vymáhat po Vás. Zde vidím Vaše možné budoucí potíže, navíc píšete, že je proti Vám vedena exekuce.
Pokud byste chtěla, můžete mi poslat tel. kontakt na Vás, prošli bychom Vaši situaci a já bych Vám poradil, jak postupovat. Budete-li mít zájem, tak si určete i termín, kdy se Vám to bude hodit.

 

Martin says:

Mam praci, mam povoleno oddluzeni zatim splacim uz skoro dva roky ale co kdyz prijdu o praci a nebudu moct spalcet?

 

INS partner says:

Dobrý den, ztráta zaměstnání není insolvenčním zákonem považována za důvod pro zrušení již schváleného oddluženi. Pokud při ztrátě zaměstnání doložíte soudu, že aktivně sháníte zaměstnání nové, absolvujete přijímací pohovory, podílíte se na rekvalifikačních kursech, bude oddlužení pokračovat dále, dokud neseženete zaměstnání. Poté bude záležet na rozhodnutí soudu a na částce, kterou během oddlužení nakonec uhradíte věřitelům.

 

Zuzka says:

To vám mám poslat peníze a dokumenty někam do Prahy ale kde mám záruku že to pošlete.

 

INS partner says:

Dobrý den, dokumentaci společně s potvrzenou smlouvou (z Vaší strany) zasíláte až poté, kdy už máte potvrzenou smlouvu (z naší strany), kde se mimo jiné zaručujeme za bezchybné (jak po stránce právní, tak po stránce administrativní) zpracování insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení a veškeré přílohové dokumentace. Pokud by došlo k nějaké chybě, na své náklady vše uvedeme do pořádku, jinak máte právo na vrácení peněz (uvedeno přímo ve smlouvě). Platbu za naše služby nezasíláte předem, ale až v okamžiku, kdy je insolvenční návrh hotový a připraven k podání na soud.

 

Pavlína W. says:

Dobrý den, chtěla bych vyhlásit osobní bankrot, ale splácím hypotéku na byt a bojím se, že o byt přijdu. Jak je to v těchto případech? Děkuji za odpověď

 

INS partner says:

Dobrý den, v těchto případech Vám není nikdo schopen zaručit na 100%, že věřitel (hypoteční banka) svou pohledávku nepřihlásí. Nicméně je zde i veliká šance (na rozdíl od exekučního řízení), že Vám nemovitost zůstane. Navrhujeme se v těchto případech s věřitelem (hypoteční banka) domluvit, jak by postupoval v případě zahájení insolvenčního řízení z Vaší strany. Věřitel má totiž více možností jak postupovat. Pokud by Vám soud oddlužení formou plnění splátkového kalendáře povolil, tento věřitel (hypoteční banka) může zpeněžení předmětu zajištění (nemovitost) odmítnout s tím, že jeho právo ze zajištění zůstane nedotčeno a na jeho trvání nebude mít vliv ani skončení insolvenčního řízení splněním splátkového kalendáře. Vše bude záležet na přístupu tohoto věřitele, tudíž s ním svou situaci proberte (s některým odpovědným pracovníkem) a uvidíte.

 

Zdeněk says:

Bál jsem se osobního bankrotu protože všude píšou že je pak člověk na životním minimu na mizině ale mě zůstává z vejplaty dost stejně jako mi to strhával exekutor a takhle se vyřešili všechny moje dluhy ne jenom ten co si strhával ten exekutor takze je to supr. Toho sem se nejvíc bál že to neutáhnu ale zůstává mi skoro jedenáct tisíc a to je víc než když sem to normálně splacel:-) hlavně mám konečně pokoj od těch votravnejch telefonů a návšťev exekutora a vymahačů a pořád vyhrožování telefony hrozný to bylo. Dával sem to dohoromady teda ty papíry asi měsíc bylo to dost těžký a bylo toho hodně ale všechno jste za mě vyřešili a to vám chci proto poděkovat díky Zdeněk

Zdroj: https://inspartner.cz/osobni-bankrot/

https://inspartner.cz/