Oddlužení fyzické osoby

Oddlužení je zvláštní způsob řešení finančních problémů, který je určen nepodnikatelům, to znamená fyzickým osobám, které mají problém splácet své dluhy a nemohou proti poskytnuté půjčce nebo úvěru ručit nemovitostí. Nejčastější variantou, která je soudy běžně řešena je oddlužení fyzické osoby, kdy dlužník (fyzická osoba, nepodnikatel) nemá finanční prostředky na to, aby dále splácel své závazky - dluhy. Insolvenční kalkulačka Vám poslouží pro informativní výpočet, na základě kterého se dozvíte, jestli je možné vyřešit Vaši situaci tímto způsobem.

Aby mohlo dojít k faktickému oddlužení, musí žadatel nejprve shromáždit potřebné informace, podat tzv. insolvenční návrh, projít úspěšně insolvenčním řízením u insolvenčního soudu a dále se chovat v souladu s  podmínkami, které soud stanovil. Je potřeba splňovat několik podmínek, jinak ani nemůže k nějakému faktickému oddlužení dojít. Důležité je si uvědomit, oddlužení není možné realizovat u dluhů vyplývajících z hypotéky nebo leasingu, ale pouze jako tzv. oddlužení bez zástavy.

Je potřeba také vědět, že oddlužení není vhodné pro každého. Princip pro řádné oddlužení spočívá ve vyřešení sporů přímo s věřiteli. Zkrátka těm, co dlužník dluží peníze, nabídne řešení. Určitou objektivně přijímanou normou jsou splátkové kalendáře, které však musejí odsouhlasit logicky obě strany. Pokud věřitel nemá zájem o řešení oddlužení touto cestou, obrátí se na soud. Ten pak rozhodne, jakým způsobem musí dlužník peníze uhradit. Pokud však dlužník ví, že nemá šanci jednotlivé dluhy zvládnout, obrátí se na soud sám a požádá o své vlastní oddlužení. Tomu může a nemusí soud vyhovět. Pokud mu vyhoví, určí soudní cestou osobu insolventního správce, který po celou dobu dbá, aby dlužník splatil částku stanovenou insolvenčním soudem (minimálně 30% všech svých závazků) do 5 let. Pokud soud není plně přesvědčen, že tato částka bude splacena, nevydá patřičné rozhodnutí a k oddlužení nedojde.

Oddlužení fyzické osoby se stalo velice oblíbenou formou řešení finančních problémů. Ne každému však soud ve svém rozhodnutí pomůže a umožní mu splatit pouze 30% dluhů. Často je totiž problém daleko složitější a není možné o oddlužení rozhodnout. Obzvláště v době krize se o oddlužení mluví čím dál častěji. Lidé totiž ztratí práci, půjčí si peníze, půjčí si znovu a dluhová spirála se roztáčí. Zastavit ji pak už nikdo nedokáže. Oddlužení je pak jedinou možnou variantou.