Exekuce nemovitosti

Máte nemovitost v exekuci?

Jedinou možnosti v daném okamžiku je potřeba okamžitého vyplacení exekuce nebo-li závazku váznoucí na Vaši nemovitost (družstevním bytu) a následné refinancování krátkodobou nebankovní půjčkou či nebankovním úvěrem zajištěným zástavou nemovitostí dle požadavku a potřeb klienta.
 
 
Máte nemovitost jen v exekuci nebo už je na ní vyhlášena dražba?

Váš problém vyřešíte tím, že operativně pohledávku před dražbou vyplatíte a tím zabráníte vydražení nemovitosti a následné vystěhování z domova. Možnost je kontaktování některé zaručené a garantované společnosti, která se výhradně specializuje na vyplacení nemovitosti v exekučním řízením či dražbě. Tato společnost Vám poskytne garantovaný fixní úvěr a tím zastavíte hrozbu vystěhování či prodání Vaši nemovitosti (obvykle pod cenou ).
 

Výhody oproti bankovním ústavům

- nenahlíží do bankovního registru
- nemusíte dokládat váš příjem
- nepožadují doložení bezdlužnosti
- neplatíte nic předem ani odhad nemovitosti
 
Vždy je ale nutná osobní konzultace a analýza současné situace klienta, neboť každý případ je individuální, každý klient má jiný problém a tím i jinou obtížnost řešení.

Nečekejte, až Vás exekutor připraví o střechu nad hlavou! Včasné řešení exekuce Vám ušetří velké množství finančních prostředků, které byste vynaložili např. na odměnu exekutora.
 

Doklady, které budete při jednání potřebovat:

- výpis z katastru nemovitostí
- katastrální mapa
- nabývací titul (kupní smlouva, usnesení soudu apod.)
- fotografie nemovitosti, interiéru a exteriéru
- zástavní smlouva, smlouva o zajišťovacím převodu vlastnického práva, případně další smlouvy týkající se nemovitosti
- platební rozkaz, rozsudek, usnesení o nařízení exekuce, exekuční příkaz, dražební vyhláška
- celkové vyčíslení dluhu
- soupis ostatních závazků (např. vůči bankám, fyzickým osobám, státu apod.)

Portály, kde zjistíte, které nemovitosti jsou v exekuci nebo dražbě:

 

PORTÁLDRAŽEB.CZ

Nemovitosti s omezením vlastnického práva

Naše databáze obsahuje nemovitosti, jež obsahují níže uvedené omezení vlastnických práv :

 • Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti
 • Exekuční příkaz k prodeji podniku
 • Dražební vyhláška
 • Jiné rozhodnutí, kterým se omezují dispoziè.práva vlastníka
 • Nařízení exekuce
 • Nařízení prodeje zástavy
 • Nařízení předběžného opatření
 • Nařízení výkonu rozhodnutí prodejem zástavy
 • Nařízení výkonu rozhodnutí prodejem nemovitosti
 • Nakládat s majet.podst.jen se souhl. správce dle insolv.zák.
 • Omezení dispozičních práv
 • Omezení převodu nemovitosti
 • Půjka od organizace
 • Podzástavní právo
 • Pohledávka občana
 • Poznámka spornosti
 • Pohledávka peněžního ústavu
 • Prohlášení konkursu podle zákona o konkursu a vyrovnání
 • Prohlášení konkursu podle insolvenčního zákona
 • Pohledávka organizace
 • Předkupní právo
 • Rozhodnutí o úpadku (§ 136 odst. 1 insolvenčního zákona)
 • Schváleno oddlužení
 • Uzavření smlouvy o provedení dražby nedobrovolné
 • Zákaz nakládat s celou majetkovou podstatou
 • Zajištění nemovitosti
 • Zapsáno do soupisu konkursní podstaty
 • Zástavní právo exekutorské
 • Zástavní právo soudcovské
 • Zástavní právo smluvní
 • Zástavní právo zákonné
 • Zástavní právo podle dědické dohody
 • Zahájení exekuce
 • Zajištění majetku
 • Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu
 • Zapsáno do soupisu konkursní podstaty