Dozvíte se jak je to s dluhy a dědictvím. Můžete si také přečíst, jestli můžete celé dědictví odmítnout. Přečtěte si jak na dluhy a dědictví.

Dluhy po smrti dlužníka

Dluhy jsou součástí dědictví a pokud měl tedy dlužník dluhy, tak tyto dluhy budou součástí dědického řízení. Lepší to je v případě, kdy měl dlužník i nějaký majetek. Po některých lidech je však možné zdědit pouze dluhy. Nedokázely nic vybudovat a ještě se pořádně zadlužily.

Odmítnutí celého dědictví

Pokud víte, že by jste zdědily pouze dluhy, tak můžete dědictví v celém rozsahu odmítnout. Vždy se však jedná o celé dědictví. Není tedy možné zdědit například byt a dluhy odmítnout. Vždy se musí příjmout nebo odmítnout celé dědictví. Důležité je vědět, že toto vaše rozhodnutí je nevratné a nemůžete je později měnit. Pokud se tedy objeví nějaký dodatečný majetek, tak už na něho nebudete mít právo.

Příjmutí dědictví: uhrazení dluhu

Pokud majetek má pro vás nějakou hodnotu a chcete aby vám zůstal i přes to, že dluhy přesahují hodnotu tohoto majetku. V tomto případě vás chrání občanský zákoník, podle kterého jako dědic odpovídáte za dluhy pouze do výše nabytého majetku. Například zdědíte majetek v hodnotě 2 000 000 Kč, ale dluhy byly 5 000 000 Kč. Vy jako dědic můžete dluh splatit pouze do výše 2 000 000 Kč (tedy do výše nabytého majetku).